Kotle na tuhá paliva

Kotle na tuhá představují tradiční řešení kotle pro domácnosti, rodinné domy a provozovny. Tyto kotle umí spalovat kusové dřevo, dřevěné pelety, koks, hnědé a černé uhlí.
Kotle na tuhá paliva VIADRUS se vyznačují vysokou účinností a šetrností k životnímu prostředí. Na našich stránkách jsou kotle na tuhá paliva rozděleny na kotle s ručním přikládáním a na automatické kotle.
Tradiční kotle na tuhá paliva se uplatní především tam, kde jsou požadovány nízké pořizovací i provozní náklady. Automatické kotle bývají použity zejména v objektech bez přívodu plynu u kterých je požadován vysoký komfort obsluhy a nízké provozní náklady.

Kotle s ručním přikládáním

Zplyňovací litinový kotel Hercules U32Zplyňovací litinový kotel Hercules U32

Hercules U32 je litinový zplyňovací kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním, určený k ekologickému spalování kusového dřeva a uhlí.
Technické parametry ke stažení zde.

Přednosti:
 • splňuje nejpřísnější normy dle ČSN EN 303-5
 • výkon: 19 ~ 20 kW
 • palivo: dřevo (U32 D), hnědé uhlí (U32 B), černé uhlí (U32
 • účinnost až 89%
 • vysoká životnost českého litinového výměniku
 • vodou chlazené pevné rošty
 • nízké nároky na komínový tah (cca 20 Pa)
 • možnost samotížného provozu
 • jednoduchá obsluha a údržba
 • závitové příruby pro snadnou montáž
 • nízká teplota spalin (cca 130 - 160 °C)
 • provoz nezávislý na elektrické energii (bez nuceného odtahu spalin a bez oběhového čerpadla)

Litinový prohořívací kotel Hercules U26Litinový prohořívací kotel Hercules U26

Hercules U26 je určen ke spalování koksu, černého uhlí a dřeva. Přikládací prostor je navržen s ohledem na využívání kusového dřeva.
Technické parametry ke stažení zde.

Přednosti:
 • výkon: 12 - 72 kW
 • palivo: koks, černé uhlí, dřevo
 • účinnost až 80 %
 • několik možností přestavby na kotel vyšší emisní třídy
 • vysoká životnost českého litinového výměníku
 • možnost samotížného provozu
 • výkon kotle podle počtu článků
 • vodou chlazené pevné rošty
 • jednoduchá obsluha a údržba
 • závitové příruby pro snadnou montáž

Litinový prohořívací kotel Hercules U26 ECOLitinový prohořívací kotel Hercules U26 ECO

Hercules U 26 ECO je určen k ekologickému spalování koksu. Kotle je možno použít pro systémy se samotížným i nuceným oběhem topné vody.
Technické parametry ke stažení zde.

Přednosti:
 • výkon: 15 ~ 50 kW
 • palivo: koks
 • splňuje emisní třídu 3 dle ČSN EN 303-5
 • účinnost až 84,1%
 • několik možností přestavby na kotel vyšší emisní třídy
 • vysoká životnost českého litinového výměníku
 • možnost samotížného provozu
 • výkon kotle podle počtu článků
 • vodou chlazené pevné rošty
 • jednoduchá obsluha a údržba

Litinový odhořívací kotel Hercules U24Litinový odhořívací kotel Hercules U24

Hercules U 24 umožňuje ekologické spalování uhlí a koksu splňující všechny zákonné požadavky kladené na kotle pro rodinné domy.

Přednosti:
 • výkon: 11 ~ 74 kW
 • palivo: hnědé uhlí, koks, černé uhlí, (doplňkové palivo dřevo )
 • doplňkové palivo: dřevo
 • splňuje emisní třídu 3 dle ČSN EN 303-5
 • účinnost až 80 %
 • ekologické spalování uhlí a koksu
 • vysoká životnost českého litinového výměníku
 • možnost samotížného provozu
 • výkon kotle podle počtu článků
 • vodou chlazené pevné rošty
 • jednoduché čištění spalinových cest
 • závitové příruby pro snadnou montáž

Litinový odhořívací kotel Hercules U28Litinový odhořívací kotel Hercules U28

Hercules U28 umožňuje spalování uhlí ekologickým způsobem splňujícím všechny zákonné požadavky kladené na kotle pro rodinné domy.
Technické parametry ke stažení zde.

Přednosti:
 • výkon: 19 ~ 44 kW
 • palivo: černé uhlí, hnědé uhlí
 • doplňkové palivo: dřevo
 • splňuje třídu 3 dle ČSN EN 303-5
 • účinnost až 79,5 % - ekologické spalování černého a hnědého uhlí
 • doplňkové palivo dřevo
 • vysoká životnost českého litinového výměníku
 • možnost samotížného provozu
 • výkon kotle podle počtu článků
 • vodou chlazené pevné rošty
 • jednoduché obsluha a údržba
 • závitové příruby pro snadnou montáž
 • možnost změny směru otevírání dvířek uživatelem

Pyrolytický litinový kotel na kusové dřevo LignatorPyrolytický litinový kotel na kusové dřevo Lignator

Lignator je moderní kotel určený k ekologickému spalování kusového dřeva pyrolytickým způsobem.
Technické parametry ke stažení zde.

Přednosti:
 • výkon: 13,5 ~ 34 kW
 • palivo: kusové dřevo
 • splňuje emisní třídu 5 dle ČSN EN 303-5.
 • účinnost až 89,6 %
 • ekologický provoz
 • vysoká životnost českého litinového výměníku
 • výkon podle počtu článků
 • jednoduchá obsluha a údržba
 • závitové příruby pro snadnou montáž
 • vodou chlazené pevné rošty

Zplyňovací kotel VIADRUS P7CZplyňovací kotel VIADRUS P7C

Kotel VIADRUS P7C je pyrolytický litinový kotel, určený pro spalování kusového dřeva. Kotel se vyznačuje vysokou účinností spalování a nízkou teplotou spalin.
Technické parametry ke stažení zde.

Přednosti:
 • výkon: 22 ~ 38 kW
 • palivo: kusové dřevo
 • splňuje emisní třídu 5 dle ČSN EN 303-5
 • účinnost až 92,1 %
 • ekologický provoz
 • vysoká životnost českého litinového výměníku
 • výkon podle počtu článků 22 kW (5 čl.), 30 kW (7 čl.), 38 kW (9 čl.)
 • jednoduchá obsluha a údržba
 • využití zkratovací klapky při zátopu
 • předehřev primárního a sekundárního vzduchu
 • využití lambda sondy pro regulaci spalovacího vzduchu

Automatické kotle na tuhá paliva

Tuhá paliva byla vždy populárním zdrojem tepla pro rodinné domy a menší provozovny. Důvodem byly (a jsou) zejména nízké náklady na vytápění. VIADRUS je tradičním českým výrobcem automatických kotlů na tuhá paliva již od roku 1920 a neustále pracuje na vývoji nových typů v souladu s aktuálními trendy. Tradičním materiálem pro výrobu výměníků kotlů na tuhá paliva značky VIADRUS je šedá litina.

Automatické kotle Viadrus

Aktuálním trendem v této oblasti vytápění jsou automatické kotle na zrnitá tuhá paliva, zejména uhlí a dřevní pelety. VIADRUS v tomto segmentu nabízí několik typů, které vycházejí vstříc požadavkům náročných uživatelů. Samozřejmostí je litinový výměník s vysokou životností a používání kvalitních komponent pro regulaci a řízení automatického kotle n tuhá paliva. U vybraných typů je díky velkým čistícím dvířkám usnadněn přístup pro čištění výměníku kotle.

V nabídce jsou jak kotle s nastavitelným, tak i kotle s modulovaným výkonem. Výkony automatických kotlů na tuhá paliva se pohybují od 4,5 kW do 42 kW. V nabídce automatických kotlů VIADRUS je dostatek vhodných modelů pro vytápění jakéhokoli objektu.

Používané palivo pro automatické kotle

Nejoblíbenějším palivem je tříděné hnědé i černé uhlí. Výhodou je jeho nízká cena a dobrá dostupnost. Kotle určené pro spalování pelet jsou vybaveny automatickým zapalováním, a lze je tak s výhodou použít i pro vytápění rekreačních a dočasně obývaných objektů.

Automatický litinový kotel Hercules DUO

Předností kotle je, kromě ekologického provozu, zejména litinový tepelný výměník s dlouhou životností a vynikající přístupností pro jeho čištění.
Technické parametry ke stažení zde.

Automatický litinový kotel Vulcanus

Kotel VULCANUS je určen k úspornému a ekologickému automatickému vytápění hnědým uhlím v automatickém režimu.
Technické parametry ke stažení zde.

VIADRUS A3W

Jedná se o oceloplechový kotel na hnědé uhlí a dřevní pelety s automatickým podavačem paliva. Zařazen do Kotlíkových dotací, splňuje EKODESIGN.
Technické parametry ke stažení zde.

VIADRUS A5C

VIADRUS A5C je plně automatický, ekologický kotel s litinovým výměníkem s vysokou účinností. Zařazen do Kotlíkových dotací, splňuje EKODESIGN.
Technické parametry ke stažení zde.

Hercules Green Eco Therm

Kotel Hercules Green Eco Therm je určen k úspornému a ekologickému vytápění dřevními peletami v automatickém režimu s minimálními nároky na obsluhu kotle.
Technické parametry ke stažení zde.

Hercules U26 Robot

Automatický, ekologický kotel s celolitinovým tepelným výměníkem s dlouhou životností.
Technické parametry ke stažení zde.

Hercules U26 P Robot

Automatický, ekologický kotel s celolitinovým tepelným výměníkem s dlouhou životností. Díky své menší výšce je vhodný také pro prostory s nižšími stropy.
Technické parametry ke stažení zde.

Hercules U22 Robot

Automatický, ekologický kotel s celolitinovým tepelným výměníkem s dlouhou životností. Díky své menší výšce je vhodný také pro prostory s nižšími stropy.
Technické parametry ke stažení zde.

VIADRUS A5W

Plně automatický kotel s oceloplechovým výměníkem s vysokou účinností, určený k úspornému a ekologickému vytápění dřevními peletami. Zařazen do Kotlíkových dotací, splňuje EKODESIGN.
Technické parametry ke stažení zde.

Přestavbové sady pro kotle U22

Přestavbová sada Hercules U 22 na kotel Hercules UNO

Originální sada určená pro kotle Hercules U 22 o velikosti 4, 5, 6, a 7 článků slouží k přestavbě kotlů na „nový“ automatický kotel Hercules UNO.
Návod k instalaci

Návod k obsluze kotle HERCULES UNO

Návod k obsluze regulace Climatix

Přestavbová sada Hercules U 22 na Hercules U 22 Robot

Originální sada určená pro kotle Hercules U 22 v provedení D slouží k přestavbě kotlů na „nový“ automatický kotel Hercules U 22 Robot, splňující parametry 3. emisní třídy.
Prospekt

Návod k instalaci

Přestavbové sady pro kotle U26

Přestavbová sada Hercules U 26 na kotel Hercules DUO

Originální přestavbová sada je určena pro kotle Hercules U26 (ECO) všech generací a provedení. Přestavbou kotle vzniká „nový” automatický kotel Hercules DUO splňující parametry 4. emisní třídy.
Prospekt

Návod k instalaci

Návod k obsluze kotle DUO

Návod k obsluze regulace CLIMATIX standard

Přestavbová sada Hercules U 26 pro kotel Hercules U 26 Robot

Originální sada určená pro kotle Hercules U 26 všech generací slouží k přestavbě kotlů na “nový“ automatický kotel HERCULES U26 Robot.
Návod k instalaci

Návod k obsluze

Přestavbová sada Hercules U 26 na Hercules U 26 ECO

Přestavbová sada je určena pro kotel Hercules U26 všech generací a provedení. Přestavbou kotle vzniká ruční kotel ve 3. emisní třídě dle ČSN EN 303-5.
Návod k obsluze U26 Eco

Vážení zákazníci, společnost Setop s.r.o. je rodinná firma, která je zde pro Vás již více jak 18 let. Naše služby provádíme v celém regionu Jižní Moravy.
Zavolejte nám, nepo napište a my Vám rádi odborně poradíme s výberem toho nejvhodnějšího zařízení pro Vás.

Kontakty:
Cenové nabídky, návrhy, obchod:
mobil: 603 486 989
email: obchod@setop.cz

Působíme po celé Moravě:
Brno, Brno venkov, Vyškov, Slavkov, Bučovice, Rousínov, Ivanovice, Morkovice, Prostějov, Olomouc, Kroměříž, Přerov, Kuřim, Tišnov, Blansko, Sloup, Adamov, Boskovice, Hodonín, Hustopeče, Pohořelice, Židlochovice, Šlapanice, Rajhrad, Rosice, Moravský Krumlov, Mikulov, Kyjov, Znojmo, Zlín, Otrokovice.

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám plně k dispozici:

Kontaktní formulář

Odesláním souhlasíte s: Podmínky ochrany osobních údajů